Descrierea activității Școlii de Regențiea. 1998 – 2008.

   Filiala Liceului teoretic cu profil muzical este o continuare a experienței de 10 de învățământ (1998 -2008) în domeniul muzical-artistic pentru absolventele gimnaziilor din întreaga Republică.

În toamna anului 1997, prin hotărârea Consiliului Pedagogic de la Seminarul Teologic de la Noul Neamţ, sat Chiţcani, raionul Slobozia, Transnistria, cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, a fost deschisă Şcoala de Regenţie pentru fete în cadrul mănăstirii „Sfânta Marta şi Maria”, sat Hagimus, raionul Căuşeni.

Şcoala reprezintăo instituţie de învăţământ mediu muzical teologic, al cărei scop este pregătirea conducătoarelor de cor bisericesc şi aprofesoarelor de religie din şcolile Republicii. Director alşcolii a fost numit duhovnicul mănăstirii, protoiereu mitrofor Andrei Cotruţa. Pe data de 30 mai 1997, a fost convocat Consiliul Pedagogic, unde s-a stabilit şi s-a întărit Statutul Şcolii de Regenţie. Şcoala are statut depersoană juridică, cu ştampilă şi antet. Sarcinile Şcolii sunt: instruirea, educarea şi formarea pe baze metodice sistematice a personalului bisericesc, capabil să asigure întărirea şi răspândirea credinţei ortodoxe, amoralei creştine și a muzicii bisericești. Activităţile principale organizate în cadrul şcolii sunt: cursuri, lucrări, colocvii, examene, practică liturgică şi didactico-catehetică.

Personalul didactic este alcătuit din profesori, lectori şi asistenţi, clerici sau mireni cu studii muzicale sau teologice. Procesul de instruire se efectuează conform planului de studii. Anul de studii în secţia de zi se împarte în două semestre, fiecare dintre acestea încheindu-se cu sesiunea de examene.Anul de învăţământ începe pe 14 septembrie şi se termină pe 31 mai. În lunile decembrie, mai şi septembrie sunt susținute sesiuni de examene. Cursurile, seminarele, colocviile, examenele şi lecţiile deschise nu se ţin în zilele de duminică şi în sărbătorile religioaseimportante. Vacanţa de Crăciun durează de pe 28 decembrie pînă pe 18 ianuarie (inclusiv), iar vacanţa de Sfintele Paşti ţine din Duminica Floriilor pînă în Duminica Tomii (inclusiv).

Sunt admise absolventele învăţământului gimnazial obligatoriu din Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani şi care au reuşit la examenele de admitere. Cererea de admitere se adresează Directorului şcolii şi se prezintă la secretariat însoţită de următoarele acte: diplomă de absolvire, certificat de naştere, certificat de botez, CV, recomandarea preotului paroh, fişa medicală şi 4 fotografii cu dimensiunile3x4 cm.

         Examenul de admitere constă în următoarele probe: 1.conversaţia, 2. expunere pe temă religioasă, 3. verificarea cititului cu caractere latine şi slavone bisericeşti, 4. Rugăciuni pe de rost, 5. verificarea auzului muzical şi a capacităţilor vocale. Notarea se face cu cifre de la 1 pînă la 10.

Abiturienţilor şi elevelor li se acordă hrană şi cazare gratuite. Şcoala dispune de o bibliotecă teologică şi muzicală. În cursul anului şcolar au loc activităţi extraşcolare, cum ar fi participarea la slujbele bisericeşti, cântarea la strană pe voci, conducerea corului de la strană, concursuri tematice, participarea la sărbătorile Zilele Naţionale Mateevici la Zaim şi Chişinău, practica pedagogică alături de copiii şcolii duhovniceşti duminicale, întocmirea panourilor, prezentarea tradiţiilor creştine naţionale la sărbătorile de Naşterea Domnului, prezentarea concertelor de muzică ortodoxă şi patriotică, serbarea evenimentelor religioase și culturale.  Profesorii şcolii sunt clerici, monahi sau mireni cu studii teologice muzicale.  În anul de studii 2007-2008, 5 profesori din 9 au fost din rândul monahiilor mânăstirii.

Odată ce documentul de absolvire a Școlii de regenție a fost recunoscut doar în cadrul Bisericii Ortodoxe din R Moldova, ultimii ani numărul abiturientelor a scăzut considerabil.În anul 2008, prin hotărârea Consiliului Pedagogic, Şcoala a fost închisă din cauza lipsei mijloacelor financiare, în special, şi a lipsei spaţiului locativ-instructiv, a echipamentului şi amanualelor. Preoţii-parohi din Republică, absolventele şi elevele şcolii duhovniceşti care aveau aspiraţii să studieze la mânăstire au primit decizia suspendării activităţii şcolii cu regret şi reproşuri, cu speranța redeschiderii școlii cu studii liceale.

Mănăstirea pledează pentru educația moral-spirituală și artistică ca factor de maximă importanță în clădirea personalității umane.