Filiala Liceului Teoretic cu profil Arte „Grigore Grigoriu”

  • este o continuare a experienței de 10 ani de funcționare a Școlii de Regenție (1998 -2008) în domeniul muzical-artistic pentru absolventele gimnaziilor din întreaga Republică;
  • este o școală păstrătoare de tradiție și credință, dar cu principii educaționale moderne; trăieşte prezentul, valorificând cu demnitate tradiţiile bogate șiînscriindu-se pe un drum ascendent în învățământul liceal.
  • oferă climatul educațional optim pentru dezvoltarea armonioasă a capacităților intelectuale, a disponibilităților afective, a abilităților practice și a potențialului muzical nativ al elevilor.

Studiul muzicii reprezintă preocuparea principală a elevilor noştri, aceasta reflectându-se în participările la concursuri şcolare, la festivaluri şi la concerte susţinute cu diverse ocazii, care aduc prestigiu liceului nostru atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Școala noastră se dorește a fi locul unde dragostea pentru Dumnezeu se împletește cu muzica.

Instituția are următoarele obiective:

  • de a însuși curricula de bază la discipline de cultură generală;
  • de a identifica şi valorifica capacităţile individuale ale fiecărui elev;
  • de a îndruma elevii în privința oportunităților de carieră în domeniul cultural-artistic;
  • de a dezvolta cunoştinţele, competenţele şi experienţa elevilor în domeniul muzical;
  • de a promova valorile moral-spirituale și artistice în rândul tinerilor din Republica Moldova;
  • de a dezvolta personalitatea elevilor, de a-i educa în spiritul valorilor creștine, culturale, umane naţionale şi universale;
  • de a pregăti elevii liceului pentru instituțiile de învățământ superior de nivel național și internațional.